Fotowoltaika dla rolników Zamość

Jak działa instalacja fotowoltaiczna krok po kroku

1
Promienie słoneczne padają na panele fotowoltaiczne.
2
Panele fotowoltaiczne przetwarzają promienie słoneczne w prąd stały.
3
Prąd stały jest wysyłany do inwertera. To urządzenie, którego jedną z funkcji jest zamiana prądu stałego na zmienny.
4
Prąd zmienny może już zasilać nasze domowe urządzenia a my możemy się cieszyć darmową energią w naszym domu.
UWAGA!

Fotowoltaika to technologia, której celem jest przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Wykorzystanie systemów PV opiera się na wykorzystaniu ogniw słonecznych, które pochłaniają światło, tworząc pole elektryczne i generując energię elektryczną. Zastosowanie materiałów półprzewodnikowych takich jak krzem umożliwia bezpośrednie przekształcenie światła słonecznego w prąd elektryczny. Proces ten znany jest jako efekt fotowoltaiczny, stąd nazwa „fotowoltaika”.
Najpopularniejszym rozwiązaniem są dachowe systemy słoneczne, w których panele słoneczne są umieszczone na dachu i służą zamiennie do zbierania światła słonecznego i bezpośredniego przekształcania go w energię elektryczną. Duże instalacje użytkowe stosowane są w wielu miejscach na świecie. Składają się one z tysięcy paneli słonecznych, położonych w matrycę i połączonych ze sobą w celu uzyskania sporej mocy wyjściowej.

 

Korzyści z fotowoltaiki dla rolników

Korzyści wynikające z technologii PV obejmują: czyste i odnawialne źródło energii, potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla oraz brak hałasu podczas działania systemów PV. Co więcej, rosnąca popularność tego typu rozwiązań sprawia, że stają się coraz bardziej opłacalne dla konsumentów, a korzyści wynikające z ich stosowania są coraz łatwiej dostępne dzięki programom zachęt finansowych oferowanych przez wiele krajów. Dzięki temu, fotowoltaika staje się obiecującą technologią z ogromnym potencjałem, który może pomóc nam w osiągnięciu zrównoważonej przyszłości.

 

Fotowoltaika dla rolników

W ciągu ostatnich lat wiele uwagi rolników skupiło się na fotowoltaice (PV) jako na wydajnym i opłacalnym sposobie zasilenia ich działalności. Systemy PV bezpośrednio przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną, umożliwiając dostawy energii elektrycznej na stałe i długoterminowe, bez konieczności korzystania z sieci elektrycznej. Dodatkowo wykorzystanie technologii słonecznej może pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych i wpierać cele zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Fotowoltaika w rolnictwie oferuje wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. Systemy fotowoltaiczne są wydajne, niezawodne oraz opłacalne. Nie wymagają paliwa do pracy, dlatego też koszty ich eksploatacji są mniejsze. Dodatkowo, systemy fotowoltaiczne produkują czystą energię, która ma minimalny negatywny wpływ na środowisko. Ponieważ fotowoltaika może być łatwo zintegrowana z istniejącą infrastrukturą i procesami rolniczymi, rolnicy mogą korzystać z obniżonych kosztów operacyjnych oraz konserwacyjnych. Technologia fotowoltaiczna pozwala również na wykorzystanie odnawialnego źródła energii, takiego jak energia słoneczna, w celu zapewnienia dodatkowej energii elektrycznej w okresach szczytowego zapotrzebowania oraz w czasie słabego nasłonecznienia lub innych niekorzystnych warunków pogodowych. Poza bezpośrednimi korzyściami dla rolników, fotowoltaika może również przyczynić się do zmniejszenia ogólnego wpływu rolnictwa na środowisko poprzez zredukowanie zanieczyszczenia powietrza i wody pochodzącego z paliw kopalnych, poprawę żyzności ziemi dzięki zmniejszeniu odpływu składników odżywczych związanego z tradycyjnymi praktykami rolniczymi. Fotowoltaika może również być wykorzystywana do zapewnienia czystej energii dla społeczności wiejskich, które nie miałyby w przeciwnym razie dostępu do niezawodnych źródeł energii elektrycznej. Szukasz firmy oferującej fotowoltaikę dla rolników, paneli słonecznych? Koniecznie zapoznaj się z ofertą https://freesun.pl/. Od samego początku naszej działalności specjalizujemy się w instalacjach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych możemy zapewnić kompleksowe usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, ładowarek samochodowych oraz pomp ciepła. Jak wygląda współpraca z nami? Przebiega według następującego schematu: indywidualna konsultacja i audyt, projekt, montaż, serwis.

Instalacja krok po kroku

1

Indywidualna konsultacja i audyt

Na bezpłatnym spotkaniu określimy zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego. Następnie nasz Doradca sprawdzi możliwości montażowe na budynku.

2

Projekt

Na podstawie szczegółowych informacji uzyskanych na pierwszym spotkaniu, stworzymy indywidualny projekt wraz z wyceną i kalkulacją zwrotu instalacji. W projekcie będą zawarte dane techniczne instalacji dobrane pod wymogi techniczne budynku.

3

Montaż i uruchomienie

Zapewniamy profesjonalny montaż przez wykwalifikowanych instalatorów. Każdy nasz montaż jest objęty gwarancją. Po zakończeniu instalacji nasz pracownik uruchamia i sprawdza poprawność działania instalacji.

4

Zgłoszenie instalacji do Dystrybutora

Zgłaszamy instalację do dystrybutora, klient czeka na wymianę licznika na tzw. licznik dwukierunkowy oraz nową umowę prosumencką. Związane jest to ze złożeniem przez nas odpowiednich dokumentów w odpowiednim oddziale u dostawcy energii.
UWAGA! Dopiero po wymianie licznika na licznik dwukierunkowy, Klient może uruchomić instalację!!!

5

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Naszym klientom oferujemy stałą opiekę serwisową w czasie trwania gwarancji, jak i po jej zakończeniu. Nasi Klienci korzystają z serwisu pogwarancyjnego na preferencyjnych warunkach.

Skontaktuj się

Korzyści z instalacji fotowoltaicznych

Oszczędności

Ceny za prąd jeszcze nigdy nie rosły tak szybko. Jest to dosyć spore obciążenie budżetu domowego. W przypadku instalacji fotowoltaicznej, redukujemy nasze rachunki praktycznie do zera. Mamy również odliczenia kosztów instalacji od podatku dochodowego.

Szybki zwrot inwestycji

Do szybkiego zwrotu inwestycji przyczyniają się, nie tylko spore oszczędności wynikające z redukcji rachunków za prąd. Mamy również możliwość skorzystania z kilku programów dofinansowania ( Mój Prąd, Agroenergia ).

Niezależność

Dzięki instalacji fotowoltaicznej stajesz się niezależnym dostawcą prądu. Dzięki magazynowaniu nadwyżek energii z własnego prądu można korzystać 24h/dobę.

Bezpieczeństwo

Skuteczne zabezpieczenie przed stale rosnącymi cenami energii.

Mój prąd

Od 13 stycznia 2020r. wystartował program wspierający finansowanie instalacji fotowoltaicznych ,,Mój Prąd”. Każda osoba, która zgłosi instalację do Operatora Sieci Dystrybucyjnej, ma prawo starać się o dofinansowanie w wysokości 5000zł. Obecnie czekamy na uruchomienie III edycji programu.

UWAGA!!!
Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku o dofinansowanie przed 07.12.2020r ( II edycja programu ) i te, które założyły instalację fotowoltaiczną między II a III edycją, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w III naborze.

Procedura składania wniosku

 • Instalujemy instalację na dachu Klienta
 • Zgłaszamy instalację u Operatora Sieci
 • Operator wymienia licznik na dwukierunkowy
 • Otrzymujemy nową umowę od Operatora Sieci
 • Zgłaszamy instalację do programu “Mój Prąd”

Wymagane dokumenty

 • Upoważnienie do złożenia dokumentów w imieniu Klienta
 • Nr nowej umowy z Operatorem Sieci
 • Wniosek o dofinansowanie

Wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem instalacji do dystrybutora oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie dla naszych klientów, załatwiamy bezpłatnie

Serwis

Cennik usług serwisowych

Diagnostyka i opomiarowanie instalacji po montażu: Klienci FreeSun Pozostali
 • Sprawdzenie pełnego okablowania
 • Pełna konfiguracja instalacji
 • Uruchomienie instalacji
0 zł 440 zł
Diagnostyka zabezpieczeń instalacji
 • Pomiar pełnej rezystencji (izolacja, uziemienie)
 • Napięcie AC i DC
 • Pomiar czasu reakcji wyłącznika różnicowo-prądowego
0 zł 400 zł
Serwis okresowy
 • Diagnostyka inwertera i paneli PV
 • Pełne opomiarowanie instalacji
250 zł 700 zł
Wymiana paneli/ szt. 250 zł 400 zł
Wymiana inwertera 250 zł 400 zł
Mycie instalacji fotowoltaicznej 300 zł 500 zł

Wszystkie naprawy oraz diagnostyka instalacji wynikająca z warunków gwarancji jest wykonywana w jej zakresie.

Dojazd do Klienta do 50 km jest darmowy. Powyżej 50 km każdy następny kilometr koszt 1,20 zł.

Baza wiedzy