Prosument – kim jest, jaką rolę pełni, jak nim zostać?

W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym innowacji i zmian w obszarze technologii, pojęcie "prosumenta" nabiera coraz większe znaczenie. Określenie to jest efektem połączenia dwóch kluczowych terminów: "konsument" i "producent". Prosument to osoba, która nie tylko konsumuje dobra i usługi, ale także aktywnie uczestniczy w ich produkcji. W kontekście energii elektrycznej, jest to ktoś, kto nie tylko korzysta z prądu, ale także go wytwarza, często za pomocą własnej instalacji fotowoltaicznej.

Wiele osób zainwestowało w instalacje fotowoltaiczne, aby produkować własną energię elektryczną. To rozwiązanie nie tylko pomaga oszczędzać na rachunkach za prąd, ale również wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska produkcji energii. Dlatego też właśnie coraz więcej osób staje się prosumentami, łącząc korzyści konsumenckie i produkcyjne.

Prywatna instalacja fotowoltaiczna to kluczowy element statusu prosumenta. Dzięki niemu mamy możliwość wytwarzać własną energię elektryczną z wykorzystaniem ogniw słonecznych, które zamontowane są na dachu budynku lub w innym dostępnym miejscu. To rozwiązanie pozwala na generowanie prądu elektrycznego z naturalnego źródła energii, jakim jest słońce. Jednak rola prosumenta nie kończy się na produkcji energii – istotnym aspektem jest również możliwość przekazywania jej nadwyżek do sieci elektrycznej.

Ważną kwestią w kontekście prosumentów jest system rozliczeń. Obecnie, wiele krajów i regionów stosuje system znanym jako "net-billing" lub "rozliczenie bilansowe". Ten system zastąpił wcześniejszy model, który nosił nazwę "net-metering". Podczas net-meteringu prosument mógł oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektrycznej, a następnie pobierać ją w okresach, gdy produkcja była niższa niż zapotrzebowanie. W przypadku net-billingu sytuacja wygląda nieco inaczej.

W ramach net-billingu, nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta są sprzedawane dostawcy energii elektrycznej, a prosument może pobierać energię z sieci w sytuacjach, gdy jego własna produkcja jest niewystarczająca. Warto zaznaczyć, że stawki za energię mogą być zmienne w zależności od rynkowej ceny prądu, a rozliczenia dokonywane są zazwyczaj na podstawie miesięcznych odczytów. Od 1 lipca 2024 roku planowane jest wprowadzenie rozliczeń w ujęciu godzinowym. Oznacza to, że prosument będzie płacił lub otrzymywał wynagrodzenie za energię elektryczną w zależności od pory dnia, w której jest ona wykorzystywana.

Warto podkreślić, że rola prosumenta ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Dzięki swoim działaniom, prosument może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez produkcję czystej energii elektrycznej. Ponadto, umożliwia to bardziej zdecentralizowaną produkcję energii, co zwiększa niezależność energetyczną i może obniżać koszty dla pozostałych konsumentów.

Podsumowując, prosument to osoba, która w dzisiejszym świecie pełnym technologicznych możliwości nie tylko korzysta z energii elektrycznej, ale także ją produkuje. Dzięki prywatnym instalacjom fotowoltaicznym oraz systemom rozliczeń, prosumenci odgrywają coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości energetyki, promując zrównoważoną i bardziej efektywną produkcję energii elektrycznej. Zmiana w kierunku rozliczeń godzinowych może dodać nowych wymiarów tej roli, zachęcając prosumentów do bardziej efektywnego zarządzania swoją produkcją i konsumpcją energii.

< Powrót