Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony https://freesun.pl/, w tym podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, jak również przysługujące prawa Użytkownikom.

 1. Administratorem danych osobowych jest FREESUN Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą przy Zemborzyce Tereszyńskie 52B, 20-515 Lublin, NIP: 7133095546.

  Kontakt z Administratorem dotyczący wszystkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  • e-mail:biuro@freesun.pl
  • listownie na adres: FREESUN Sp. z o.o. Zemborzyce Tereszyńskie 52B, 20-515 Lublin
 2. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przekazanych danych, jak również zapewnia, że są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a ponadto:
  • zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone wyłącznie do jego celów;
  • przetwarzanie jest prawidłowe, nadzorowane i w razie potrzeby rewidowane;
  • dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
  • przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu:
  • odpowiedzi na Państwa wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez Państwa sprawy;
  • marketingowym polegającym na promocji naszych usług oraz nas samych, jeżeli w wiadomości zostaliśmy o to poproszeni.

   Przetwarzanie danych w ramach profilu Freesun na portalu społecznościowym Facebook odbywa się w celu prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   Dane są współadministrowane przez Freesun oraz portal Facebook.

   Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 4. Komu udostępniamy lub powierzamy Państwa dane?
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie (tj. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi informatyczne).
 5. Okres przechowywania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Państwa sprawy, a także przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, jak również adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi z nami umowami.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
  • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 7. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
  Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Wedle najlepszej wiedzy Spółki żadne z danych nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).
  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Polityka cookies

Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika w formie plików cookies, a także uzyskuje do nich dostęp jest FREESUN Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą przy Zemborzyce Tereszyńskie 52B, 20-515 Lublin, NIP: 7133095546.

Niniejsza polityka określa zasady korzystania z plików cookies przez stronę internetową https://freesun.pl/. Ograniczamy do niezbędnego minimum zbieranie i wykorzystywanie informacji o naszych użytkownikach. Wykorzystujemy pliki cookies tylko w celu świadczenia usług na odpowiednim poziomie.

 1. Czym są pliki cookies?
  Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe. Przeglądarka internetowa, podczas odwiedzin stron www, automatycznie tworzy takie pliki i zapisuje je na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Informacje zawarte w danym pliku cookie są odczytywane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

  Ciasteczka umożliwiają zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

  Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Dzięki plikom cookies strona „wie”, w jaki sposób użytkownik z niej korzysta i może odpowiednio dostosować wyświetlane treści. Korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, ponieważ ich zawartość (teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, reklamy) jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji użytkownika.

 2. Korzyści ze stosowania plików cookies.
  Pliki cookies umożliwiają zapamiętywanie Państwa odwiedzin na stronie www i preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści). Pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin strony www.

  Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie ocenić realne zainteresowanie naszą strona internetową, możemy lepiej poznać Państwa oczekiwania i preferencje, zrozumieć sposób w jaki Państwo korzystają z naszej strony www, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, możemy stale udoskonalać naszą stronę www czyniąc ją jeszcze przyjaźniejszą i lepiej dostosowaną do Państwa potrzeb.

 3. Ważne informacje o plikach cookies.
  Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Pliki cookies identyfikują dane komputera i przeglądarek używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę.

  Dane pozyskane z plików cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników.

  Pliki cookies nie są szkodliwe dla nas oraz naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Parametry domyślne plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies na podstawie naszego zachowania w odwiedzanych stronach www przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

 4. Do czego strona internetowa https://freesun.pl/ wykorzystuje pliki cookies?
  • Pliki cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
  • Pliki cookies stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Jak sama nazwa wskazuje te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten uzależniony jest od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj plików cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, kiedy odwiedzana jest dana strona. Stałe pliki cookies, są również nazywane jako tzw. śledzące „cookies” (tracking cookies). Pliki te są niezbędne dla prawidłowego działania strony. Wykorzystujemy je, aby zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Państwa komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie.
  • Pliki cookies podmiotów zewnętrznych – (third parties cookies) – są to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług, którzy współpracują z właścicielem danej strony internetowej (np. mapy umieszczone na stronie).
  • Analityczne pliki cookies – wykorzystujemy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Państwa danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. Przy wykorzystaniu analitycznych plików cookies, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona www. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości strony internetowej, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów. W przypadku tego rodzaju plików cookies korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

   Strona intrnetowa https://freesun.pl/ korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików cookies, aby umożliwić nam przeanalizowanie sposobu, w jaki Państwo korzystają z naszej strony www. Informacje wygenerowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Państwa (włącznie z adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji, aby ocenić w jaki sposób Państwo korzystacie z witryny, a także w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie zobowiązana to uczynić lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Spółki. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy mieć na uwadze, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony www może okazać się niemożliwe. Korzystając z naszej strony internetowej wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

   Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 5. Jak długo korzystamy z plików cookies?
  • Pliki cookies sesyjne – pozostają na Państwa urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • Pliki cookies stałe – pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 6. Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies?
  Za pomocą technologii cookies zbieramy o Państwu jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania ze strony www. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Państwa identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik. Państwa adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak identyfikacja konkretnej osoby w oparciu o sam adres IP nie jest możliwa.
 7. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?
  Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeżeli jednak Państwo nie wyrażają zgody na korzystanie z plików cookies przez naszą stronę internetową, poniżej wskazujemy sposób w jaki w każdej chwili można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec zapisywaniu/ odczytywaniu plików cookies podczas odwiedzin na naszej stronie www.

  Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron www i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

 8. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?