Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: „Uruchomienie produkcji precyzyjnych wielko- i średnio-gabarytowych elementów konstrukcji stalowych.”

Wartość Projektu: 7 107 432,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 999 567,44 PLN

Cel Projektu: Celem projektu jest uruchomienie produkcji precyzyjnych wielko- i średnio-gabarytowych elementów konstrukcji stalowych wysokiej jakości i dokładności wykonania.

Planowane efekty: Wzrost konkurencyjności FreeSun

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Etap I+II

Tytuł projektu: „Internacjonalizacja – innowacyjne produkty przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej na rynku Wielkiej Brytanii”
Okres realizacji Projektu: 01/09/2017 – 31/10/2018
Wartość projektu: 834 660.00 zł
Wartość dofinansowania: 549 600.00 zł

Cel Projektu: Celem projektu internacjonalizacji działalności Spółki jest wejście produktów firmy, na jeden z największych rynków branżowych, jakim jest Wielka Brytania. FreeSun, jako lider w swojej branży na rynku polskim, wielokrotnie nagradzany m.in. za innowacyjność oraz jakość swoich produktów zarówno w regionie Polski Wschodniej jak i na szczeblu krajowym posiada produkty, które przy odpowiednim procesie internacjonalizacji mogą być perłą polskiego eksportu.